Çukurova Üniversitesi | Aday Öğrenci | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Dış İlişkiler | Diploma Eki | Bilgi Paketi

 
  Hakkımızda Yönetim Bölümler Personel Fakülte Dergisi Fakülte Yayınlarımız Öğrenci İletişim  
 
  Fakülte Dergisi Yayın İlkeleri
  Fakülte Dergisi Yayın Kurulu
  Fakülte Dergisi Danışma Kurulu
  Tarandığımız İndeksler
  Dergipark Linkimiz
  2017/2
  2017/1
  2016/2
  2016/1
  2015/2
  2015/1
  2014/2
  2014/1
  2013/2
  2013/1
  2012/2
  2012/1
  2011/2
  2011/1
  2010/2
  2010/1
  2009/2
  2009/1
  2008/2
  2008/1
  2007/2
  2007/1
  2006/2
  2006/1
  2005/2
  2005/1
  2004/2
  2004/1
  2003/2
  2003/1
  2002/2
  2002/1
  2001/2
  2001/1

> Fakülte Dergisi > Fakülte Dergisi  >  Fakülte Dergisi Yayın İlkeleri        
YAYIN İLKELERİ ve YAZIM KURALLARI

1. Ç.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki defa (Haziran - Aralık) yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir.

2. Ç.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde telif ve tercüme makale, araştırma notu, kitap, tez, sempozyum değerlendirmeleri, tenkitli neşir, sadeleştirme vb. çalışmalar yayımlanır.

3. Dergiye gönderilen yazılar daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

4. Dergiye gelen yazılar öncelikle Yayın Kurulu tarafından şekil açısından incelenir, uygun görüldüğü takdirde içerik incelemesi için hakemlere gönderilir.

5. Makaleler üç farklı üniversiteden birer hakeme gönderilir, en az iki hakemin oluruyla yayımlanır. Uygun görülmediği için yayımlanmayan yazılar iade edilmez.

6. Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yazılar yayımlanır.

7. Yazımda Türk Dil Kurumu’nun İmla Kılavuzu ve dergimizin belirlediği esaslar dikkate alınır.

8. Yazılarda, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere uygun görülen ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir ve gerektiği takdirde başlıklar numaralandırılabilir. Başlık ve numaralandırmada yazar tarafından uygun görülen tercihlerde bulunulabilir.

9. Yapılan göndermelerde APA ve CHICAGO yazım sistemlerinden herhangi birisi tercih edilebilir.

Örnek; APA:
* Yapıcı, Asım (2007). Ruh Sağlığı ve Din. Adana: Karahan Yay.
* Albayrak, Kadir (2008) “Yazısız Halklarda ve Antik İnanışlarda Renk Fenomeni”. Dini Araştırmalar Dergisi. C.11, S. 31: 99-123.

Örnek; CHICAGO:
* Mustafa Öztürk, Kur’an-ı Kerim Meali, Düşün Yay., İstanbul 2011, s. 150.
* Yusuf Gökalp, “İmamet Nazariyesi Bağlamında Zeydiyye’nin İmamiyye’ye Yönelik Eleştirileri”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, sayı: 1, ss. 89-126.
* İsmail Hakkı İzmirli, “Tabiplerin Üstadı: Ebû Bekir Muhammed b. Zekeriyyâ er-Râzî”, sad. Tuna Tunagöz, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, cilt: 13, sayı: 1, ss. 247-265.

10. Makalelerde kullanılan kaynakların, makale sonunda ayrıca “Kaynaklar” listesi olarak verilmiş olması gerekir.

11. Yazıların sonuna en az 250-300 kelime arasında Türkçe Öz ve İngilizce Abstract eklenmelidir. Öz/Abstract’ın altına yazıların ana temasını belirten ve internet ortamında taranmasını sağlayacak Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler/keywords yerleştirilmelidir.

12. Çeviriler orijinal metinleri ile birlikte gönderilmelidir.

13. Yazılar Word dosyası (.docx, .doc) şeklinde ilahiyatdergi@gmail.com adresine elektronik posta yöntemiyle gönderilmelidir. Makalelerinizi dergipark üzerinden de gönderebilirsiniz.

14. Dergide yayımlanan yazıların hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 Ziyaretçi sayısı: 11610