Çukurova Üniversitesi | Aday Öğrenci | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Dış İlişkiler | Diploma Eki | Bilgi Paketi

 
  Hakkımızda Yönetim Bölümler Personel Fakülte Dergisi Fakülte Yayınlarımız Öğrenci İletişim  
 
  Fakülte Dergisi Yayın İlkeleri
  Fakülte Dergisi Yayın Kurulu
  Fakülte Dergisi Danışma Kurulu
  Tarandığımız İndeksler
  Dergipark Linkimiz
  2018/2
  2018/1
  2017/2
  2017/1
  2016/2
  2016/1
  2015/2
  2015/1
  2014/2
  2014/1
  2013/2
  2013/1
  2012/2
  2012/1
  2011/2
  2011/1
  2010/2
  2010/1
  2009/2
  2009/1
  2008/2
  2008/1
  2007/2
  2007/1
  2006/2
  2006/1
  2005/2
  2005/1
  2004/2
  2004/1
  2003/2
  2003/1
  2002/2
  2002/1
  2001/2
  2001/1

> Fakülte Dergisi > Fakülte Dergisi  >  Fakülte Dergisi Yayın İlkeleri        
YAYIN İLKELERİ ve YAZIM KURALLARI

1. Ç.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) yılda iki defa (Haziran-Aralık) Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir.

 

2. Dergide Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yazılar yayımlanır. Diğer dillerde gönderilen yazılar ise editör kurulu değerlendirmesi neticesinde yayımlanabilir.

 

3. Dergide telif ve çeviri makale, tenkitli neşir ve kitap tanıtımı gibi akademik çalışmalar yayımlanır. Çeviriler orijinal metinleri ile birlikte gönderilmelidir. Bir sayıda aynı yazara ait en fazla bir çalışma yayımlanmaktadır. Yazılar Dergipark üzerinden gönderilmelidir.

 

4. Yazılar daha önce herhangi bir dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş veya herhangi bir dergide yayım için kabul edilmemiş olmalıdır.

 

5. Yazar(lar)dan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

 

6. Gönderilen yazılar Ön Kontrolİntihal Taraması, Hakem Değerlendirmesi ile Türkçe-İngilizce Dil Kontrolü aşamalarından geçirilmektedir. Şekil açısından uygun görülen makaleler ise içerik incelemesi için hakemlere gönderilir. Ön Kontrol aşamasında üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışmalar yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır. 

 

7. Makaleler, Çift Taraflı Kör Hakemlik İlkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır. Farklı üniversitelerden birer hakeme gönderilen makaleler en az iki hakem oluru ile yayımlanır. İki hakemden birinin ret vermesi halinde üçüncü hakeme müracaat edilir.

 

8. Yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez. Yazısı yayımlanan yazar(lar), telif hakkının Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

9. Gönderilen yazılarda yazar(lar)ın: ad-soyad, akademik unvan, kurum, ORCID ve e-posta bilgileri bulunmalıdır.

 

10. Yayımlanması istenen yazılar; bilimsel, özgün ve alana katkı yapar nitelikte olmalıdır. Ancak herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan yazılar da toplantının adı, yeri ve tarihi dipnot olarak belirtilmek şartıyla yayımlanabilir.

 

11. Ç.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi Haziran sayısı için son yazı gönderim tarihi 1 Mayıs, Aralık sayısı için son yazı gönderim tarihi ise 1 Kasım’dır. Bu tarihlerden sonra gönderilen yazılar bir sonraki sayı için değerlendirilir.

 

12. Yazıların değerlendirilmesinde Çift Taraflı Kör Hakemlik İlkesi uygulandığından dipnotlarda yazar(lar)ın kendi kimliğini açık edecek şekilde kendine atıf yapmaması gerekir.

 

13. Gönderilen yazıların benzerlik oranları Turnitin programı ile belirlenmekte olup benzerlik oranının % 20’nin altında olması gerekmektedir. Bu oranının üzerindeki yazılar, yazar(lar)a iade edilir. Bu sebeple yazı gönderilmeden önce ilgili programla benzerlik oranının kontrol edilmesi tavsiye olunur.

 

 

14. Yayımlanan yazıların, her türlü fikrî, ilmî, hukukî vb. sorumluluğu yazar(lar)a aittir.Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 Ziyaretçi sayısı: 17006