Fakülte Yönetim Kurulu

Başkan

 

Prof. Dr. Ali Osman ATEŞ

Dekan

112

aosmanates@cu.edu.tr

 

Üyeler

Prof. Dr. Muhammet YILMAZ

Hadis ABD Başkanı

128

muhyilmaz@cu.edu.tr

Prof. Dr. Fatih Yahya AYAZ

İslâm Tarihi ABD Başkanı

174

fyayaz@yahoo.com

Prof. Dr. Münir YILDIRIM

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı

145

myildirim@cu.edu.tr

Doç. Dr. Abdullah ÖZBOLAT

Din Sosyolojisi ABD Başkanı 120

ozbolata@gmail.com

Doç. Dr. Sami KILINÇLI

Tefsir ABD Başkanı

166

kilinclisami01@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi İsmail YÜRÜK

İslam Mezhepleri Tarihi ABD Başkan Vekili

155

iyuruk@cu.edu.tr