Fakülte Komisyonları

1. Yatay Geçiş Komisyonu

Prof. Dr. Muhammet YILMAZ 

Başkan

 122

muhyilmaz@cu.edu.tr

Doç. Dr. Tuğrul YÜRÜK

Üye

 156

tyuruk79@gmail.com

Doç. Dr. Tuna TUNAGÖZ

Üye

121

ttunagoz@hotmail.com 

 

2. Eğitim – Öğretim Programı Hazırlama Komisyonu

Prof. Dr. Muhammet YILMAZ

Başkan

122

muhyilmaz@cu.edu.tr

Prof. Dr. Fatih Yahya AYAZ

Üye

174

fyayaz@cu.edu.tr

Prof. Dr. A. Münir YILDIRIM

Üye 145 myildirim@cu.edu.tr

Prof. Dr. İsmail ŞIK

Üye 202 ismailahmet@cu.edu.tr

Doç. Dr. Tuna TUNAGÖZ

Üye 121 tunatunagoz@hotmail.com

 

Eğitim Programlarını ve derslerindeki Bilgi Paketlerinin doğru ve güncel tutulmasını koordine etmek için AKTS Koordinatörü aşağıdaki şekildedir:

 

Doç. Dr. Tuğrul YÜRÜK

AKTS Koordinatörü

 156

tyuruk79@gmail.com

 

3. Farabi Kurum Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa HAYTA

Koordinatör

 177

m-hayta@hotmail.com

  

4. Erasmus Kurum Koordinatörü

Prof. Dr. Abdullah ÖZBOLAT

Koordinatör

120 

oabolata@gmail.com

 

5. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

Prof. Dr. Nuran ÖZTÜRK

Koordinatör

133

nryilmaz@cu.edu.tr

 

6. Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Nuran ÖZTÜRK

Türk İslâm Edebiyatı ABD Başkanı

 133

nryilmaz@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul DÖNER

Tefsir ABD

 201

ertugruldoner@hotmail.com

Arş. Gör. Dr. Nesibe ESEN ATEŞ

Din Psikolojisi ABD

 164

nesibesen51@hotmail.com

Arş. Gör. Dr. Ömer SADIKER

Kelâm ABD

 184

01sadiker@gmail.com

Arş. Gör. Ali AKSAÇ

Din Sosyolojisi ABD

 301

aaksac@cu.edu.tr

 

7. Kalite Komisyonu Kurum Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul DÖNER

Tefsir ABD

201

ertugruldoner@hotmail.com

 

8. AR-GE Projelerine İlişkin Komisyon

Prof. Dr. Abdullah ÖZBOLAT

Başkan 

120

ozbolata@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Ali HATALMIŞ

Üye

167

alihatalmis@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul DÖNER

Üye 201 ertugruldoner@hotmail.com

Doç. Dr. Tuna TUNAGÖZ

Yedek Üye 121 tunatunagoz@hotmail.com

 

9. Bilimsel Araştırma Projeleri Uzmanlık Grubu

Prof. Dr. Münir YILDIRIM

Başkan

145

myildirim@cu.edu.tr

 

10. İç Kontrol Çalışma Grubu

Prof. Dr. Muhammet YILMAZ

Dekan Yardımcısı

122

Selma APAYDIN

Fakülte Sekreteri

127

Ruhan ALTUNHİSAR

Şef

199

Meryem CANYURDU

Şef

113

Ceren ARUSOĞLU

Bilgisayar İşletmeni

117

Ayşe ATEŞ

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

142

 

11. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Genel Kurulu

Prof. Dr. Nuran ÖZTÜRK

Üye

 133

 nryilmaz@cu.edu.tr

 

12. Araştırma Performans İzleme Komisyonu

“InCites Veri Tabanı” üzerinden birim araştırma performansının takibi

Prof. Dr. Muhammet YILMAZ

Sorumlu

128

 muhyilmaz@cu.edu.tr

 

13. Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Prof. Dr. İsmail ŞIK

Başkan

 202

ismailahmet@cu.edu.tr

Prof. Dr. Nasi ASLAN

Üye

 162

nasiaslan@cu.edu.tr

Prof. Dr. Musa ALP

Üye

124

musa_alp@hotmail.com

 

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Prof. Dr. Münir YILDIRIM

Başkan

 145

 myildirim@cu.edu.tr

Prof. Dr. Abdullah ÖZBOLAT

Üye

 120

 ozbolata@gmail.com

Doç. Dr. Tuğrul YÜRÜK

Üye

 156

 tyuruk79@gmail.com

 

İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü

Prof. Dr. Fatih Yahya AYAZ

Başkan

174 

fyayaz@cu.edu.tr

Prof. Dr. Nuran ÖZTÜRK

Üye

133

nryilmaz@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ali HATALMIŞ

Üye

167

alihatalmis@hotmail.com 

  

Web Sayfası Sorumluluğu

Dr. Arş. Gör. Musa Osman KARATOSUN

Web Sorumlusu

129

mkaratosun@hotmail.com