Fakülte Kurulu

Başkan

Prof. Dr. Ali Osman ATEŞ

Dekan

112

aosmanates@cu.edu.tr

 

Üyeler

Prof. Dr. İsmail ŞIK

Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı

202

ismailahmet@cu.edu.tr

Prof. Dr. Ali Osman ATEŞ

Hadis ABD

112

aosmanates@cu.edu.tr

Prof. Dr. Muhammet YILMAZ

Hadis ABD Başkanı

128

muhyilmaz@cu.edu.tr

Prof. Dr. Fatih Yahya AYAZ

İslâm Tarihi ABD Başkanı

 

 

Prof. Dr. Münir YILDIRIM

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı

145

myildirim@cu.edu.tr

Prof. Dr. Nuran ÖZTÜRK

Türk İslâm Edebiyatı ABD Başkanı

133

nryilmaz@cu.edu.tr

Prof. Dr. M. Gözde RAMAZANOĞLU

Türk İslâm Sanatları Tarihi ABD Başkanı

172

gozderamazanoglu@yahoo.com 

Doç. Dr. Tuğrul YÜRÜK

Din Eğitimi ABD Başkanı

156

tyuruk70@gmail.com

Doç. Dr. Tuna TUNAGÖZ

İslam Felsefesi ABD Başkanı

121

ttunagoz@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi İsmail YÜRÜK

Kelâm ABD

155

 iyuruk@cu.edu.tr